Despre Proiect

 

Titlu proiect: „Extinderea Serviciilor Ortodontice prin achiziționare de Sisteme Digitale performante”.

Proiect finantat prin Programul Operational Regional,

Axa Prioritara 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,

Domeniul major de intervenţie: 2.2. Sprijinirea crearii si extindere capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Cod SMIS: 110063

Perioada de implementare: 11.07.2018 – 30.04.2019.

Valoarea totala a proiectului: 2,579,383.15 lei

Valoarea asistentei financiare nerambursabile: 1,864,197.81 lei

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Cresterea competitivitatii Cabinetului de Ortodontie Barbur prin achizitionarea de sisteme digitale performante in vederea extinderii si imbunatatirii serviciilor oferite. Realizarea investitiei propuse prin proiect – achizitionarea de aparatura digitala de ultima generatie – va genera, imbunatatirea si cresterea volumului serviciilor ortodontice

Pentru informații detaliate despre celelalte programe
cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.